شهردار تبریز:

رویداد جهانی “ساعت زمین” فرصتی برای یادآوری چالش های زیست محیطی مصرف بی رویه انرژی

ایرج

شهردار تبریز رویداد جهانی “ساعت زمین” را فرصتی برای یادآوری چالش های زیست محیطی مصرف بی رویه انرژی عنوان کرد.

به گزارش شهریار، شهردار تبریز با اشاره به خاموش کردن چراغ های عمارت ساعت همزمان با رویداد جهانی «ساعت زمین» گفت: این رویداد همه ساله به صورت نمادین در آخرین شنبه ماه مارس و در شهرهای مختلف دنیا اجرا می شود، فرصتی برای یادآوری اهمیت منابع انرژی و ضرورت مدیریت مصرف بهینه  آن است.
ایرج شهین باهر ادامه داد: «ساعت زمین» هرچند یک اتفاق نمادین است، اما به ما یادآور می شود که باید با خاموش کردن چراغ‌های غیرضروری و استفاده بهینه از منابع انرژی، زمین را برای نسل آینده حفظ کنیم و این یک واقعیت است که عملکرد فعلی ما، کیفیت زندگی آیندگان را تعیین خواهد کرد.
او اضافه کرد: در همین راستا ساعت ۲۱ امشب، نورپردازی و چراغ های عمارت تاریخی ائل گلی و عمارت ساعت که به عنوان نمادهای تاریخی دیرین شهر تبریز به شمار می آید به مدت یک ساعت خاموش شد.
یادآور می شود در ایران نیز رویداد “ساعت زمین” از سال ۱۳۹۰ با خاموشی چراغ‌های برج میلاد در تهران برگزار شده و از سال ۱۳۹۱ دیگر شهرهای کشورمان نیز به این حرکت نمادین پیوستند.

Print Friendly, PDF & Email