طاهری: به اتهام واهی در آمریکا در زندان بودم/از مسئولان ایرانی سپاسگزارم

پزشک ایرانی آزاد شده از زندان در آمریکا گفت که به اتهام واهی و غیرمنصفانه در زندان بوده است.

  • ، مجید طاهری، پزشک ایرانی آزاد شده در آمریکا در بدو ورود به تهران گفت: وزیر محترم و مسئولان دیگر ماهها وقت گذاشتند تا اینکه بتوانند به من به عنوان یک پزشک ایرانی که به اتهام دور زدن تحریم های آمریکا بازداشت بودم، کمک کنند تا آزاد شوم. خیلی از آنها سپاسگزارم.

وی افزود: من به گروهی در دانشگاه تهران در خصوص ساخت واکسن ضد سرطان در انسان به ویژه خانمها کمک می کردم. می خواستم به عنوان یک پزشک که وظیفه حرفه ای، اخلاقی و ملی اش به همنوع و هموطن کمک کنم. متاسفانه اتهام غیرمنصفانه و واهی به من چسباندند و برای یکسال و ۶ ماه در زندان بودم که با کمک خداوند و مسئولان ایرانی آزاد شدم

تسنیم

Print Friendly, PDF & Email