دانشمند ایرانی آزاد شده در آمریکا به ایران بازگشت

پزشک و دانشمند ایرانی آزاد شده در آمریکا صبح دوشنبه وارد تهران شد.

  •  دکتر «مجید طاهری» پزشک و دانشمند ایرانی که از ۱۶ ماه قبل در آمریکا زندانی بوده، بامداد امروز دوشنبه وارد تهران شد.

حسین جابری انصاری، معاون امور مجلس و ایرانیان وزیر خارجه در فرودگاه امام خمینی (ره) از طاهری استقبال کرد.

«مایکل وایت» کهنه‌سرباز آمریکایی که از تابستان ۱۳۹۷ در ایران زندانی بوده است، نیز آزاد شده و به آمریکا بازگشت.

تسنیم

Print Friendly, PDF & Email