روایت ظریف از سوءاستفاده انتخاباتی ترامپ از یک فاجعه انسانی

ظریف وزیر خارجه کشورمان در صفحه توئیتری خود به زبان عربی نوشت: در طول تاریخ مشاهده نشده که اینگونه از یک فاجعه انسانى براى انتقامجویى، کینه ورزى و دشمنى سوء استفاده انتخاباتی شود.

  • ، “اپیدمى ای که جهان را درنوردیده و سرنوشت انسان را مورد تهدید قرار داده، نیازمند همکارى، همبستگى و دعاست. در طول تاریخ مشاهده نشده که اینگونه از یک فاجعه انسانى براى انتقامجویى، کینه ورزى و دشمنى سوء استفاده انتخاباتی شود. کارى که رئیس جمهور فعلى آمریکا وتیم اش به شکل زننده اى به آن مبادرت مى ورزند.”

تسنیم

Print Friendly, PDF & Email