برگزاری کمیته تخصصی املاک مجمع نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی در پایانه مرزی نوردوز

برگزاری کمیته تخصصی املاک مجمع نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی در پایانه مرزی نوردوز

پیرو دعوت نامه شماره ۳۶۷۶/۹۸ مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ و در راستای اجرا نامه شماره ۶۲۰/۲۰۳۱/۹۰۱۱ مورخ ۱۱/۹/۹۵ معاون محترم قضایی و پیشگیری از وقوع جرم استان جلسه کمیته تخصصی نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی با حضور اعضای عضو به میزبانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی در محل پایانه مرزی نوردوز […]

ادامه مطلب »