با حضور رئیس و اعضای شورای شهر تبریز: روند تملک “محله علی بقال” مورد بررسی قرار گرفت

با حضور رئیس و اعضای شورای شهر تبریز: روند تملک “محله علی بقال” مورد بررسی قرار گرفت

با حضور رئیس و اعضای شورای شهر تبریز: روند تملک “محله علی بقال” مورد بررسی قرار گرفت با حضور رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار تبریز و شهرداران مناطق ۲ و ۱۰ روند تملک و مسیرگشائی “محله علی بقال” مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش شهریار، با حضور شهرام دبیری رئیس و […]

ادامه مطلب »