به گزارش روابط عمومی شوای مرکزی دکتر محمدرضا جواهری دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشوراظهارداشت: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور آمادگی دارد از پیشنهادات کاربردی که در راستای  اهداف قانون نظام مهندسی و ماده۸۰ آیین نامه اجرایی تهیه و ارائه گردد، حمایت کند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به نظام پیشنهادات در سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار داشت: مهندسان به لحاظ قدرت تفکر و اندیشه و خلاقیت بالای خود بزرگترین سرمایه سازمان به شمار می آیند و با ارائه طرح ها و ایده های خود می توانند در جهت اعتلای نظام مهندسی و توسعه مهندسی  در فرآیند های طراحی، محاسبه ، اجرا، بهره برداری و نگهداری و سایر امور حرفه ای مرتبط موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور شوند.

دکتر جواهری  وظیفه کمیته های استانی  را شناسایی زمینه های جلب مشارکت مهندسان و بستر سازی لازم برای طرح ایده ها و طرح های خلاقانه آنان در راستای اهداف یاد شده مطرح کرد.

دبیر اجرایی شورای مرکزی که در دومین نشست سراسری روسای کمیته های نظام پیشنهادات سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها سخن می گفت، اضافه کرد کمیسیون نظام پیشنهادات شورای مرکزی نیز پس از بررسی گزارشات واصله از  استان ها اقدام به دسته بندی و طبقه بندی موضوعی و تعیین اولویت های پیشنهادات براساس ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات مورد نظر شورای مرکزی می نماید.

 

Print Friendly, PDF & Email