به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گروه تخصصی عمران شورای مرکزی روز دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه از ساعت ۱۴الی ۱۸در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار گردید.در این جلسه دکتر جواهری دبیر اول اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تأکید بر اینکه روابط نظام مهندسی با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی باید حرفه‌ای تر شود اظهارداشت :گروه تخصصی عمران شورای مرکزی با توجه به عضویت مهندسان و متخصصین مجرب و خبره خود می‌تواند در حوزه تخصصی عمران در سطح ملی اقدامات ارزنده‌ای را انجام دهد.

دبیر اول اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان از اقدامات خوب و ارزشمند گروه تخصصی عمران در راستای تهیه نظامنامه های مربوطه تقدیر و تشکر نمود.
 در ادامه مهندس مجتبی زاده رئیس گروه تخصصی عمران با اشاره به اقدامات انجام شده در چند ماه اخیر مهمترین دستاورد فعالیت های گروه تخصصی عمران شورای مرکزی را تهیه نظام نامه ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانها، تهیه نظامنامه خدمات مجریان ذیصلاح و تهیه نظامنامه خدمات HSE اشاره کرد همچنین اعلام داشت چک لیست پدافند غیر عامل در رشته مهندسی عمران طرح و موردبررسی قرار گرفته است .
Print Friendly, PDF & Email