به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، مهندس  مجید جی افرام، عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در هشتمین همایش ملی مهندسان برق کشور اظهار کرد: این همایش در جهت به روز کردن و آشنایی با نیازهای روز برگزار شد، تصریح کرد: حضور مسئولان و مهندسان در این همایش قابل تقدیر است و مهندسان با حضور خویش احساس مسئولیت ملی درحوزه مهندسی برق کشور را به اث