به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز، معاونت وزیر نفت ضمن تاکید بر رعایت تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: در طول دوره ریاست در سازمان نظام مهندسی استان تهران و هم چنین از ابتدای دوره ششم هیات مدیره تا به حال از پروانه اشتغال بکار مهندسی خود استفاده نکردم.

حبیب الله بیطرف ادامه داد: با توجه به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان حبیب اله بیطرف ریاست سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و معاونت وزیر نفت در این رابطه به پایگاه وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر رعایت تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: از سال نود و یک تا به حال که عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران و بعد عضو شورای مرکزی شده ام، از پروانه صلاحیت اشتغال بکار مهندسی خود برای انجام خدمات مهندسی اعم از طراحی، اجرا و نظارت استفاده نکرده ام.
وی، دارای فوق لیسانس راه و ساختمان و لیسانس راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. وی هم چنین سابقه همکاری در استانداری یزد معاون آموزشی وزارت نیرو، ریاست هیئت مدیره سازمان سازندگی و آموزش، مجری طرح ‌های ملی کارون، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مشاور ارشد پژوهشگاه نیرو، عضو هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه نیرو، عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران و ریاست سازمان سازمان نظام مهندسی استان تهران را در کارنامه فعالیت خود دارد.

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان
لازم به ذکر است، قبل از این نیز در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، بدنبال ابلاغیه دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض، مقامات وزارت راه و شهرسازی هم چون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان، محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی، منوچهر شیبانی ‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی، پروانه مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگرداندند تا به امانت نزد آن سازمان بماند و بعد از پایان شمول دستورالعمل مذکور، عودت گردد.

Print Friendly, PDF & Email