به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی دومین نشست سراسری مسئولین کمیته نظام پیشنهادات سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشورروز چهارشنبه ۱۸بهمن ماه با حضور دکتر محمدرضا جواهری دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، مهندس جی افرام عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی و مسئولان کمیته های نظام پیشنهادات سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های گیلان، گلستان، اردبیل، فارس، هرمزگان، تهران، چهارمحال بختیاری و یزد در سالن کنفرانس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد برگزار شد.
در آغاز جلسه مهندس فرشید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ضمن خیر مقدم به تشریح اهمیت نظام پیشنهادات بر اساس ماده ۸۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرداخت و ابراز امیدواری کرد کمیته نظام پیشنهادات بتواند به عنوان بخش مهم بدنه سازمان، مهمترین راهکارها را در زمینه های طراحی، نظارت و اجرا ارائه و پیگیری نماید.
دکتر محمدرضا جواهری دبیر اجرایی شورای مرکزی نیز با استناد به تجربیات حاصله از فعالیت های کمیته های نظام پیشنهادات در استان های مختلف اظهار داشت این کمیته ها می توانند  بیشترین تاثیرگذاری را در استفاده از پژوهش ها و دیدگاه های نخبگان داشته باشند. وی از مسئولان و اعضای کمیته های نظام پیشنهادات استان های سراسر کشور خواست با گردآوری و بررسی و گزینش پیشنهادهای سازنده در جهت ارتقاء جایگاه سازمان و پاسخگویی هر چه بهتر به ذی نفعان، این پیشنهادها را جمع بندی و به صورت منظم جهت تایید و اقدام نهایی به شورای مرکزی ارسال نمایند.
در ادامه جلسه مهندس جی افرام عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی با ارائه ویرایش هفتم نظام پیشنهادات ، هدف از فعالسازی کمیته نظام پیشنهادات را ایجاد زمینه  مناسب برای تحقق مشارکت  اعضا، کارکنان و  بهره برداران در محیط های سازمانی توصیف کرد و آن را عامل مهمی در جهت ارتقای بهره وری فرآیند ها و بهینه سازی و تامین رضایت اعضا و در نهایت ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و افزایش عمر ساختمان ها دانست.
در این نشست مهندس سعیدنامه مسئول کمیته نظام پیشنهادات استان یزد درباره روند فعالیت این کمیته در یزد گزارشی ارائه کرد و برگزاری این همایش را فرصت ارزشمندی در جهت همگرایی متولیان جذب و ساماندهی پیشنهادات خواند.
دومین نشست سراسری مسئولین کمیته نظام پیشنهادات سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور با بحث و بررسی موارد مطرح شده از سوی اعضاء در زمینه فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در اعضا و بهره برداران خدمات مهندسی برای ارائه طرح های نو و خلاقانه ادامه یافت.
Print Friendly, PDF & Email