مهندس ایرج شهین باهر در جلسه شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت : آلودگی هوای تبریز دراین روزها در وضعیت هشدار قرارداشته وآلودگی به حدی هست که در چند روز گذشته علیرغم نبود بارندگی وهوای ابری، آفتاب به شهر نمی تابد . ایشان ادامه داد psi آلودگی درتبریز بالای ١٢٠ بوده ودر حال افزایش است که این نشانگر وضعیت اضطراری وهشدار بوده وعاملی برای افزایش بیماران ریوی وقلبی شده است بطوریکه مرکز اورژانس وفوریتهای پزشکی اعلام کرده مراجعات ٢٠درصد افزایش یافته است که البته این موضوع اثرات کوتاه مدت آلودگی هواست در بلند مدت مردم تبریز با سونامی سرطان مواجه خواهند شد . رییس کمسیون عمران شورا ادامه دادآلودگی هوای امروز نتیجه عدم توجه به موارد پیشگیری هست که در گذشته رعایت نشده است ، نیروگاه تبریز تا همین اواخر از سوخت مازوت استفاده میکرد واکثر کارخانه های آلاینده مجهز به فیلتر های تصفیه نیستند واز طرفی ضمن افزایش تردد خودروهای غیر استاندارد . غالب مراکز معاینات فنی خودروها وظایف خود را به شکل دقیق انجام نمیدهند واز همه مهمتر در سالهای گذشته بیش از ١۵٠٠ هکتار از باغات تبریزاز بین رفته وتبدیل به پاساژ وکاربریهای دیگر شده و ریه ایی برای تنفس شهر باقی نمانده است ، ایشان اظهارداشتند در تغییر کاربریها عزیزان مدیر این آلودگی هوا را از یاد نبرند ودرپایان از اداره کل محیط زیست خواست به اجرایی شدن قوانین وآئین نامه های مصوب در رابطه با جلوگیری از آلودگی هوا اصرارداشته وقاطعانه بامتخلفان برخورد گردد .

Print Friendly, PDF & Email