سفیر غنا رونوشت استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرد

  • سفیر جدید غنا امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خبر داد: «اریک اووسو بواتنگ» سفیر جدید غنا در جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹ و در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

همچنین بنابر اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه، «امدو سو» سفیر سنگال در جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹ در پایان ماموریت خود با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار  و خداحافظی کرد.

تسنیم

Print Friendly, PDF & Email