امروز پارک محله‌ای مدافعان سلامت واقع در کوی پزشکان با حضور مدیران شهری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به افتتاح رسید. این پارک با ۷ هزارو ۳۴۹ متر مربع مساحت و با اعتبار ۱۳۱ میلیارد ریال تملک و احداث شده است.

پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت پارک مدافعان سلامت
Print Friendly, PDF & Email