شهردار تبریز:

پیشکسوتان ورزشی شناسنامه و هویت تبریز هستند

شهردار و پیشکسوتان ورزش

شهردار تبریز گفت: پیشکسوتان ورزشی شناسنامه و هویت تبریز هستند که نقش بی‌بدیل در تربیت جوانان ورزشکار دارند.

به گزارش شهریار، ایرج شهین‌باهر در جمع هیئت مدیره انجمن پیشکسوتان ورزشی تبریز اظهار داشت: سرمایه یک شهر تنها پارک، خیابان و مراکز خدماتی رفاهی نیست، بلکه انسان‌های بزرگی هستند که یک عمر به تربیت نسل جوان پرداخته‌اند.

او افزود: گاه یک انسان با تربیت صحیح، تغییر و تحولی اساسی در جامعه ایجاد می‌کند و برعکس این امر نیز صادق است که بدون تربیت صحیح و اصولی مشکلاتی را بر جامعه تحمیل می‌کنند.

شهردار تبریز با اشاره به شاخصه اخلاق‌مداری در ورزش گفت: اخلاق‌مداری به خصوص در ورزش یکی از مؤلفه‌های مهم ورزش است و خوشبختانه شاخصه پیشکسوتان ورزشی تبریز اخلاق‌مداری آن‌ها است که به نسل جدید انتقال می‌دهند.

او اضافه‌ کرد: انتظار ما از جامعه ورزشی شهر و ورزشکاران، حفظ حرمت و جایگاه پیشکسوتان و بهره‌گیری از اخلاق، دانش و تجربه آنها در توسعه ورزش است.

ایرج شهین باهر تٱکید کرد: ورزش، سلامتی و تندرستی از شاخصه‌های توسعه پایدار در جوامع پیشرفته است و و برای نیل به آن ضروری است تا از پتانسیل پیشکسوتان ورزش شهر بهره‌مند شویم.

او اظهار امیدواری کرد که شهرداری تبریز همراهی مؤثری با انجمن پیشکسوتان ورزش استان در زمینه توسعه ورزش همگانی و اخلاق ورزشی داشته باشد.

Print Friendly, PDF & Email