طرح شهر فعال با حضور وزیر ورزش و جوانان، شهردار تهران، رییس کمیته ملی المپیک، شهردار تبریز و شهرداران ۹کلانشهر کشور رونمایی شد که در این نشست اعضای شورای عالی شهرفعال از جمله شهردار تبریز انتخاب و احکام خود را دریافت کردند.

رونمایی از طرح شهر فعال رونمایی از طرح شهر فعال رونمایی از طرح شهر فعال رونمایی از طرح شهر فعال رونمایی از طرح شهر فعال رونمایی از طرح شهر فعال رونمایی از طرح شهر فعال رونمایی از طرح شهر فعال
Print Friendly, PDF & Email