مراسم روز عاشورا و عزاداری سرور و سالار شهیدان و ۷۲ تن از یاران با وفایشان در محوطه ارک و مصلی امام خمینی (ره)  با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار آذربایجان شرقی، شهردار تبریز و اقشار مختلف مردم بارعایت ‌پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 ) مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 ) مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 ) مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 ) مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 ) مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 ) مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 ) مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 ) مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 ) مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 ) مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 ) مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 ) مراسم عزاداری عاشورای حسینی در تبریز ( 2 )
Print Friendly, PDF & Email