ایرج شهین باهر در حاشیه بازدید مدیران شهری و برخی از اعضای شورا از پادگان ارتش که قرار است پارک باغشمال در آن احداث شود، به خبرنگار شهریار گفت: محل این پادگان به مساحت ۱۰ هکتار برای احداث پارک درنظر گرفته شده و به همین منظور از ماه های گذشته رسیدگی به فضای سبز موجود در آن آغاز و درخت و درختچه های جدید هم کاشته شده است.
او با بیان اینکه برای احداث پیاده روها و دیگر عملیات عمرانی در این پارک نیاز به تحویل کامل پادگان هستیم، ادامه داد: تا پایان هفته جاری یا حداکثر ظرف یک هفته آینده این پادگان به صورت کامل از ارتش تحویل و عملیات عمرانی آن آغاز می شود.
شهردار تبریز افزود: فضاهای متفاوتی در این پارک درنظر گرفته ایم و مکان هایی برای نگارگری و ارائه صنایع هنری اختصاص می یابد و علاوه بر آن از آسایشگاه ها و سالن های موجود در داخل پادگان نیز برای احداث باغ کتاب، فعالیت های فرهنگی، هنری، استارتاپ ها و نیز  کودکان استفاده می کنیم.
ایرج شهین باهر اظهار داشت: تلاش می کنیم تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ بتوانیم پارک باغشمال تکمیل و تحویل شهروندان عزیز شود.

Print Friendly, PDF & Email