به گزارش شهریار، عصر امروز برنامه ملاقات مردمی شهردار تبریز برگزار و مسائل و مشکلات پرونده های مرتبط با شهرداری شهروندان بررسی و حل و فصل شد.

شهردار تبریز در حاشیه این جلسه اظهار داشت: این جلسات با رعایت پروتکل های بهداشتی همچنان تداوم دارد تا پرونده هایی که شرایط خاصی دارند و در طول سالیان مختلف بی نتیجه مانده اند تعیین تکلیف شود.

ایرج شهین باهر در خصوص نوع پرونده هایی که در دیدارهای مردمی بررسی می شود، گفت: در این جلسات مردمی پرونده هایی که از روال عادی خارج شده و چندین سال است بی نتیجه مانده اند و یا در زمان خودش رسیدگی نشده، بررسی و حل و فصل می شود.

Print Friendly, PDF & Email