به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در گفتگویی با بیان این مطلب یادآور شد: اگرچه اجرای این پروژه‌ها بر عهده دیگر دستگاه‌های متولی است، اما شهرداری تبریز نمی‌تواند نسبت به وضعیت موجود این اماکن بی‌تفاوت باشد.
او افزود: با اینکه این پروژه های ساماندهی و بهسازی در حیطه وظایف شهرداری نبوده ولی صرفا در جهت رفع نگرانی عمومی شهروندان در خصوص اماکن تاریخی گردشگری برای اجرای آنها گام برمی‌داریم.
ایرج شهین باهر ادامه داد: نمی‌توانیم به اعتراض مردم نسبت به وضعیت پروژه‌های گردشگری تاریخی و تعلل دستگاه‌های متولی فرهنگ و گردشگری برای بازسازی اماکن تاریخی بی تفاوت باشیم، برای همین منظور جهت تکمیل این پروژه‌ها پیشقدم شده ایم.
شهردار تبریز به نقش نمایندگان مجلس در جذب اعتبارات اشاره داشت و گفت: همیاری نمایندگان مجلس در جذب اعتبار دولتی برای پروژه‌های ملی تبریز باعث تسریع عملیات اجرائی آنها می شود.
او ابراز کرد: نمایندگان مجلس می‌توانند سهم شهر تبریز در پروژه‌های ملی را از دولت مطالبه کنند تا بتوانیم آن پیش‌برد پروژه‌ها را تسریع کنیم.

Print Friendly, PDF & Email