به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر ظهر امروز در بازدید از چند پروژه شهری که با حضور دوتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر و مدیران شهری انجام شد، اظهار داشت: پیشبرد پروژه های مهم شهری همچون مترو و ساماندهی حاشیه نشینی، نیازمند تامین بودجه از سوی دولت است.

او  با اشاره به مشکلات اقتصادی در جامعه، خاطرنشان کرد: انجام پروژه هایی که جزو وظایف ذاتی دولت نیز به شمار می آید در این شرایط و در کنار صدها ماموریت روزمره شهرداری، بسیار دشوار است.

شهردار تبریز تصریح کرد: باید دست به دست یکدیگر داده و با همتی مضاعف مشکلات شهری را برطرف کنیم.

ایرج شهین باهر افزود: هر هفته بازدید از چهار پروژه شهری را در دستور کار قرار داده ایم که امروز این بازدیدها با حضور دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جمعی از اعضای شورا و مدیران شهری انجام یافت.

او تاکید کرد: این هفته بازدید از پروژه هایی که اجرای آن ها بیشتر بر عهده دولت است در دستور کار قرار گفت چرا که پیشبرد این پروژه ها در گرو پیگیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و توجه ویژه دولت است.

Print Friendly, PDF & Email