به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در جلسه مدیریت کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز اظهار کرد: در دوره فعلی شورا و شهرداری تبریز، جدیت ویژه ای روی موضوع شفافیت در امور وجود دارد و در این رابطه در چند حوزه اساسی همچون عمران، شهرسازی و خدمات اقدامات جدی انجام داده و دستاوردهای خوبی همچون تجمیع و الکترونیکی کردن آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و کاهش میزان ترک تشریفات به پایین ترین حد ممکن حاصل شده است.

شهردار تبریز عنوان کرد: اولین مرحله مبارزه با فساد، پذیرش وجود آن در برخی حوزه ها است که ما با آگاهی به این موضوع قاطعانه با آن مبارزه می کنیم و دستاوردهای خوبی نیز تاکنون به دست آمده است.

وی با بیان اینکه وجود فساد در هر مجموعه ای ناشی از این است که ضوابط در آنجا حاکم نیست، افزود: با همکاری شورای شهر به عنوان سیاست گذار مجموعه مدیریت شهری، ساختاری نظام مند و منطبق با قانون در مجموعه مدیریت شهری تبریز در حال شکل گیری است.

او در ادامه با اشاره به لزوم الکترونیکی شدن امور شهرداری گفت: برای مثال ساز و کارهای لازم برای فرایند صدور الکترونیکی مجوزها در حوزه شهرداری منطقه ۹ فراهم شده که بر این اساس ضرورتی برای مراجعه حضوری شهروندان به شهرداری نیست و آنان می توانند از منزل یا محل کار خود، امور مربوط به شهرداری را اقدام و پیگیری کنند.

Print Friendly, PDF & Email