به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر به همراه دادستان تبریز از کوی چوخورلار که یکی از بافت های ناکارآمد شهری است بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت تملک این محله قرار گرفت. او  دستورات لازم برای تسریع در اجرای پروژه بازآفرینی شهری چوخورلار را نیز صادر کرد.

شهردار تبریز در این بازدید گفت: دو سوم محله چوخورلار تملک شده و بقیه نیز در دست اقدام است و تلاش می کنیم این پروژه با سرعت پیش رود.

ایرج شهین باهر با تاکید بر اینکه شهرداری تبریز به بافت های ناکارآمد شهری توجه ویژه ای دارد، افزود: پروژه بازآفرینی شهری چوخورلار یکی از اولویت های ما در این خصوص است.

او ادامه داد: تبریز اولین شهری است که شهرداری آن به بافت های فرسوده و ناکارآمد به این اندازه اهمیت داده و خدمات مختلف ارائه می دهد.

شهردار تبریز همچنین گفت: اگر بازسازی محله چوخورلار به پایان برسد به عنوان اولین طرح ملی بازآفرینی خواهد بود که به دست شهرداری انجام شده است.

Print Friendly, PDF & Email