معاون ظریف: طاهری پس از ماهها تلاش فشرده آزاد شد

معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که پزشک ایرانی پس از ماهها تلاش فشرده وزارت خارجه و با همکاری سوییس آزاد شد.

  • حسین جابری انصاری،  معاون وزیر امور خارجه در مراسم استقبال از مجید طاهری، پزشک ایرانی آزاد شده از زندان آمریکا گفت: خوشحال هستیم که پس از ماه‌ها تلاش فشرده و پیگیری مستمر وزارت امور خارجه در هماهنگی نهادهای مختلف کشور و با همکاری دولت سوییس امکان رهایی دکتر طاهری فراهم شد. چند روز قبل هم دکتر سیروس عسگری به کشور بازگشتند.

وی افزود: یکی از وظایف ذاتی و اساسی وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی به عنوان مجری دیپلماسی و سیاست خارجی کشور پیگیری امور شهروندان ایرانی است. متاسفانه به دلیل تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا برخی از اتباع ایران از جمله دکتر طاهری با پرونده سازی های خاص در معرض اتهامات واهی قرار گرفتند. وظیفه اساسی ماست که کار و پرونده این افراد را که در خدمت  به منافع ملت خودشان در جنبه های پزشکی و انساندوستانه تلاش کردند و تخلفی نداشتند و در چارچوب فشار حداکثری آمریکا برای آنها پرونده سازی شده بود، پیگیری کنیم.

معاون وزیر خارجه گفت: امروز یک ورق دیگر از این کتاب قطور ظلم و ستم آمریکا علیه دولت و ملت و اتباع ایران با بازگشت دکتر طاهری بسته می شود. مایلم به خانواده های ایرانیانی که گرفتار این پرونده سازی ها شده اند بشارت را بدهم دولت و وزارت خارجه به وظیفه خود آشناست و با جدیت و پشتکار و ۲۴ ساعته، شخص وزیر خارجه، معاونان و ستاد وزارت خارجه بسیج هستند که این پرونده ها مختومه شود و لبخند امروز خانواده دکتر طاهری بر لبان خانواده های ایرانی که در سراسر دنیا مواجه با پرونده سازی های آمریکا هستند، بنشیند و شاهد رهایی و آزادی همه ایرانیان که در نقاط مختلف دنیا و آمریکا گرفتار هستند در روزهای آتی باشیم و از همه ظرفیت خود در این زمینه استفاده می کنیم.

تسنیم

Print Friendly, PDF & Email