با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، شهردار و اعضای شورای شهر تبریز و جمعی از شهروندان، ۱۰ پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۴ تبریز به صورت همزمان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مسیرگشایی فاز دوم خیابان شهید خلیلی

ساماندهی آخرین قطعه مهرانه‌رود 

آسفالت‌ریزی ۲۶ هزار و ۶۰۰ تنی معابر


کانال هدایت آبهای سطحی اطلس


کانال هدایت آب‌های سطحی میدان آذربایجان


پیاده‌راه‌ سازی و احیای جداره‌های تاریخی مغازه‌های سنگی

افتتاح پارک‌های محله‌ای صنوبر و رز

سرویس بهداشتی میدان معلم و میدان ورزشی شهید تجلایی

آماده‌سازی قطعات مسکونی شهیدان ذاکر

کف‌سازی و به‌سازی معابر

 

افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز      افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز     افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز     افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز افتتاح ده پروژه عمرانی شهرداری منطقه 4 تبریز

Print Friendly, PDF & Email