به جهت تخصیص قطعه زمین بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی سازمان تامین اجتماعی؛

دبیر اجرایی خانه کارگر از شهردار تبریز قدردانی کرد

صادق زاده

دبیر اجرایی خانه کارگر از شهردار تبریز به جهت تخصیص قطعه زمین بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی سازمان تامین اجتماعی قدردانی کرد.

به گزارش شهریار، کریم صادق زاده سخنگوی شورای شهر تبریز و دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز از ایرج شهین باهر شهردار تبریز به جهت تحقق و تخصیص قطعه زمین بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی سازمان تامین اجتماعی قدردانی کرد.

صادق زاده همچنین در این دیدار از شهردار تبریز به جهت پیگیری مسائل و مشکلات کارگران در بخش های مختلف شهرداری تبریز قدردانی کرد.

Print Friendly, PDF & Email