شمخانی: دنیا به تأسی از ملت‌های آزاده دیگر قلدری را نمی‌تابد


دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به مخالفت چین و روسیه با تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، نوشت: سالهاست که دنیا به تأسی از ملت‌های آزاده و مقاوم، قلدری را برنمی‌تابد.

  •  ، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحفه توئیتر خود نوشت: «تلاش بی‌حاصل آمریکا برای تداوم تحریم تسلیحاتی ایران، واکنش قاطع روسیه، چین و سردرگمی و تردید متحدین واشنگتن را به دنبال داشته است. سالهاست که دنیا به تأسی از ملت‌های آزاده و مقاوم، قلدری را برنمی‌تابد. انتهای این مسیر چیزی جز فروپاشی یکجانبه‌گرایی نیست.»

تسنیم

Print Friendly, PDF & Email