شهردار تبریز:

باغ های منطقه چایکنار تبریز حفظ و احیا می شود

بازدید شهردار تبریز از برخی پروژه های شهری

شهردار تبریز با اشاره به سیاست های شهرداری برای تملک و حفظ باغات شهر طی سال ۹۹ گفت: باغ های منطقه چایکنار تبریز حفظ و احیا می شود.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر امروز در بازدید از باغ های سطح حوزه شهرداری منطقه ۱ تبریز گفت: در ادامه اجرای سیاست های شهرداری تبریز در سال ۹۹ برای توسعه فضاهای سبز شهری امروز بازدیدی از باغ های بزرگ شهرداری منطقه ۱ در منطقه چایکنار داشتیم.

وی با اشاره به اینکه تملک باغ های تبریز جزو اولویت های امسال است، ادامه داد: احداث پارک های محله ای و منطقه ای مورد توجه است و در منطقه چایکنار نیز با تملک باغ ها یک پارک احداث می شود.

شهردار تبریز با بیان اینکه تملک این باغ ها پیشرفت خوبی داشته است، افزود: امیدواریم صاحبان باغ ها نیز همکاری خوبی با شهرداری تبریز داشته باشند تا زمینه احیای این باغ ها که به عنوان تنفس گاه شهر تبریز هستند فراهم شود.

ایرج شهین باهر ابراز داشت: نباید اجازه دهیم باغ های شهر تبریز از بین برود چراکه تبریز زمانی باغ شهر بوده است و باید این باغ ها تثبیت شوند.

Print Friendly, PDF & Email