دستور رفع مشکلات اهالی کوی صنعتی شماره ۱ از سوی شهردار تبریز

شهردار تبریز

شهردار تبریز با حضور در کوی صنعتی شماره ۱ تبریز از نزدیک در جریان مشکلات اهالی این منطقه قرار گرفت.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در هوای بارانی امروز به کوی صنعتی شماره ۱ تبریز رفت تا به بررسی مشکلات اهالی این منطقه بپردازد.

در این بازدید شهردار تبریز دستور پیگیری زیرسازی و آسفالت ریزی خیابان های این کوی و همچنین مطالعه بر روی ایجاد یک دوربرگردان در جاده منتهی به این کوی را به شهردار منطقه ۶ صادر کرد.

به گفته شهردار منطقه ۶ تبریز، آسفالت ریزی و جدولگذاری جهت هدایت آب های سطحی این کوی انجام شده  و درخواست مجدد اهالی مبنی بر آسفالت ریزی اساسی خیابان های فرعی، در دستور کار شهرداری این منطقه قرار دارد.

بنابر اعلام احمدزاده، درخواست اهالی کوی صنعتی شماره ۱ مبنی بر ایجاد دور برگردان در جاده منتهی به این کوی نیز مورد مناقصه قرار گرفته و در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد و پس از آن عملیات اجرایی شروع می شود.

Print Friendly, PDF & Email