به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در بازدید از پروژه تعریض جاده آناخاتون – اسپیران، اظهار کرد: این مسیر، جزو جاده های خطرناک است و متاسفانه تعداد تصادفاتی که در آن رخ می دهد، زیاد است که در این راستا ضرورت داشت تا نسبت به تعریض این جاده اقدام کنیم.

او ادامه داد: پروژه تعریض جاده آناخاتون – اسپیران در حال اجرا است و در مجموع ۱۴ میلیارد تومان اعتبار هم برای شانه سازی و هم برای زیرسازی و آسفالت در نظر گرفته شده است که از این مقدار حدود سه و نیم میلیارد به پیمانکار داده شده است.

شهردار تبریز با بیان اینکه جاده آناخاتون – اسپیران بیش از ۳۰ سال است که در وضعیت فعلی باقی مانده است، عنوان کرد: تلاش می کنیم که تا پایان سال جاری، قسمتی از این جاده را تکمیل و به مردم عزیز تحویل بدهیم تا میزان تصادفات در این جاده به حداقل برسد.

او افزود: جاده آناخاتون – اسپیران با حدود چهار کیلومتر طول، از سه راهی باباغی به طرف اسپیران آغاز می شود که هم اکنون قطعه اول و دوم در دستور کار قرار دارد و در ادامه نیز مابقی مسیر بازسازی خواهد شد.

ایرج شهین باهر، گفت: مسیر دسترسی به زباله گاه از این جاده است و شاید بخشی از ترافیکی که ایجاد می شود، ناشی از دستگاه های حمل زباله باشد و از این رو نیاز است که جاده آناخاتون – اسپیران در سریع ترین زمان تعریض شود.

شهردار تبریز در خصوص روشنایی جاده آناخاتون – اسپیران، یادآور شد: روشنایی مسیر جزو وظایف اداره برق است و البته ما پیگیر هستیم و خود اداره برق نیز به دنبال اعتبار است تا روشنایی مسیر را ایجاد کند.

او گفت: نبود روشنایی در این مسیر، یک واقعیت است و عامل تصادفات در این جاده صرفا بحث جاده و راننده نیست و روشنایی نیز در آن تاثیر دارد. بر این اساس ما از مدیران اداره برق خواهش می کنیم که کمک کنند تا روشنایی جاده آناخاتون – اسپیران تامین و مشکل مردم در این مسیر برطرف شود.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email