موسوی: ایران از یمن متحد با حفظ تمامیت سرزمینی آن کشور حمایت می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر در جنوب یمن گفت: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست اصولی خود از یمن متحد با حفظ تمامیت سرزمینی آن کشور حمایت می‌کند.

  • سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر در جنوب یمن اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست اصولی خود از یمن متحد با حفظ تمامیت سرزمینی  آن کشور حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: این گونه اقدامات نه‌تنها به حل مشکلات کنونی یمن کمک نمی‌کند بلکه اوضاع آن کشور را نیز پیچیده‌تر خواهد کرد.

موسوی با تأکید بر لزوم توقف جنگ علیه یمن و رفع محاصره ظالمانه از مردم این کشور  افزود: تنها راه ثبات و استقرار یمن، وحدت میان گروه‌های یمنی و انجام گفتگوهای فراگیر سیاسی  میان گروه‌های مختلف برای تشکیل دولت متحد و فراگیر است.

تسنیم

Print Friendly, PDF & Email