به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در بازدید از محل ریزش کوه در خیابان ولی پور باغمیشه گفت: مشکلات به وجود آمده از ریزش کوه در این قسمت باید تا یک ماه آینده برطرف شود.
وی افزود:باتوجه به شرایط ریزش کوه و ضرورت انجام عملیات خاکبردای بصورت مرحله به مرحله واصولی ورعایت ایمنی همسایگان در آن محدوده ومحدودیتهای دسترسی وحمل ودپو  تاکنون در حدود ۵۵ هزار متر مکعب عملیات خاکی انجام شده است.
شهردار تبریز ضمن تشکر از صبر وحوصله اهالی محل به جهت مشکلات پیش آمده بر اتمام سریع پروژه تاکید کرد.

Print Friendly, PDF & Email