به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر با بیان این مطلب اظهار کرد: دستفروشان نقاط مرکزی تبریز این روزها با توجه به خطر ویروس کرونا، می توانند عامل شیوع این ویروس شوند.

او افزود: با توجه به نارضایتی های گسترده از سوی شهروندان و اصناف و کسبه بازار تبریز و توصیه های متخصصان حوزه سلامت، جمع آوری دستفروشان به عنوان یکی از خواسته‌های شهروندان، به همت نیروی انتظامی انجام یافت.

ایرج شهین باهر با قدردانی از تلاش و همت نیروهای انتظامی در این اقدام فراگیر، تصریح کرد: بدون شک این اقدام در راستای حفظ سلامت خود دستفروشان و سایر شهروندان نیز مهم است.

Print Friendly, PDF & Email