شهردار تبریز:

همزمانی بارش و برودت هوا در تبریز بی‌سابقه بود

شهریار

شهردار تبریز گفت: میزان بارش برف و برودت هوا که بصورت همزمان در تبریز رخ داد، در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر امروز در یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تبریز اظهار کرد: در مواقع بحران و بخصوص در مواقع بارش برف ما باید کیفیت خدمات را ارتقا دهیم اما همزمان باید در فرهنگسازی و ارتقای مشارکت عمومی نیز تلاش کنیم و اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم، باید از مردم دعوت کنند تا در چنین مواقعی مشارکت داشته باشند.

او ادامه داد: نه تنها در مواقع بارش برف و مواردی از این قبیل، شهروندان حتی باید در نگهداری درختان شهر نیز یاریگر خادمان شهر باشند.

شهردار تبریز با بیان اینکه بارش های اخیر شهر تبریز طی سال های گذشته بی سابقه بوده است، عنوان کرد: در ۳۰ سال اخیر، همزمانی بارش ۴۵ سانتی برف و برودت زیر ۱۵ درجه ای هوا اتفاق نیفتاده بود و همزمانی این دو اتفاق ما را با مشکل مواجه کرد.

او افزود: شهرداری تبریز در بیشتر مواقع خارج از حیطه وظایف خود به دیگر دستگاه ها کمک می کند و من از اعضای محترم شورا می خواهم که در مواقع بحران از دیگر دستگاه ها بخواهند تا به شهرداری تبریز یاری برسانند.

ایرج شهین باهر اظهار کرد: در بارش های بی سابقه اخیر، به واقع ما در این میدان تنها بودیم و هیچ یک از دیگر دستگاه ها به ما کمک نکرد و فقط سپاه بود که به یاری ما آمد.

او ادامه داد: با این حال من همچنان اعتقاد دارم که مردم باید می آمدند و حداقل در برفروبی کوچه ها مشارکت می کردند. البته در این روزهای آخر که در فضای مجازی چنین موضوعی مطرح شد، مردم تا حدودی مشارکت کردند.

Print Friendly, PDF & Email