به گزارش شهریار، اکبر امجدی در بازید از این کارگاه در جریان آخرین وضعیت کمی و کیفی توزیع محلول در مسیرهای اصلی و فرعی منطقه قرار گرفت.
او با اشاره به آسیب‌های نمک‌پاشی در فصل سرما گفت: با فعال‌شدن کارگاه محلول‌پاشی، در دو سال گذشته، غلظت نمک در برنامه‌های یخ‌زدایی و برف‌روبی منطقه، بسیار اندک است.
امجدی با تقدیر از تلاش میدانی نیروهای خدماتی در دو روز گذشته، گفت: بسیج نیروهای عملیاتی در کنار توان موتوری، باعث شده به رغم بارش برف سنگین، شاهد ترافیک روان در سطح منطقه باشیم.
سیستم مکانیزه محلول‌ساز شهرداری منطقه۴ تبریز، با امکان ذخیره و تزریق ١٠ هزار لیتر محلول یخ‌زدایی در برنامه‌های خدمات زمستانی منطقه به کار می‌رود.
محلول مورد استفاده در این سیستم، پس از مطالعات و آزمایش‌های مربوط به ترکیب خاک و آسفالت، نهایی شده و خاصیت شیمیایی آن، فاقد آثار مخرب نمک‌پاشی است.
این سیستم، از تجهیزات ارزشمند خدماتی در شهرداری تبریز است که با همکاری عوامل فنی منطقه ۴ طراحی و تکمیل شده ‌است.

Print Friendly, PDF & Email