شهردار تبریز توسعه فضای سبز را اولویت اقدامات شهرداری تبریز در سال ۹۹ عنوان کرد.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر امروز در اولین جلسه ستاد فضای سبز آذربایجان شرقی اظهار کرد: سال ۹۹ از سوی شورای شهر و شهرداری تبریز به عنوان سال فضای سبز و زیبایی شهری تبریز انتخاب شده است.

او ادامه داد: این انتخاب نشان دهنده اهمیت موضوع فضای سبز برای مجموعه مدیریت شهری تبریز است و محور و مبنای فعالیت و برنامه های شهرداری تبریز در سال آینده توسعه و گسترش فضای سبز خواهد بود.

شهردار تبریز همچنین اعلام کرد: شهرداری های مناطق دهگانه تبریز در سال آتی موظف می شوند تا اقدامات خود را با اولویت فضای سبز و البته با هماهنگی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری پیش ببرند.

ستاد فضای سبز استان آذربایجان شرقی پس ازسال ها وقفه و با پیگیری های شهرداری تبریز، مجددا با ریاست استاندار آذربایجان شرقی تشکیل شد.

پیشنهاد شهرداری تبریز درباره کاشت یک میلیون نهال در سال ۹۹ در تبریز به تصویب اعضای ستاد فضای سبز آذربایجان شرقی رسید.

 ستاد فضای سبز استان آذربایجان شرقی پس ازسال ها وقفه و با پیگیری های شهرداری تبریز، مجددا با ریاست استاندار آذربایجان شرقی تشکیل شد.

در این جلسه ستاد فضای سبز استان آذربایجان شرقی، پیشنهاد شهرداری تبریز مبنی بر کاشت یک میلیون نهال در سال ۹۹ و افزایش ۲ برابری تعداد درختان در سطح شهر تبریز مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد موضوع در کارگروه های مربوط مورد بررسی قرار گرفته و عملیات اجرایی آن شروع شود.

Print Friendly, PDF & Email