شهردار تبریز به صورت سرزده از واحدهای مختلف اداری منطقه و روند ارائه خدمات به شهروندان غرب تبریز بازدید کرد.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر با حضور در بخش های شهرسازی، امور حقوقی، اداری و مالی، واحد ماده صد و سایر واحدها، ضمن بازدید، از نحوه ارائه خدمات، آمار پرونده ها و عملکرد واحدها را از نزدیک ارزیابی کرد.

شهردار تبریز در حاشیه این بازدید بر لزوم برنامه ریزی و اتخاذ راهکارهای لازم برای جذب منابع درآمدی پایدار در غرب تبریز تأکید کرد و گفت: رفتار سازمانی، تکریم ارباب رجوع به خصوص در حوزه شهرسازی و صدور پروانه های ساختمانی باید بدون بروکراسی اداری و در کمترین زمان ممکن انجام یابد تا شاهد افزایش مشارکت شهروندان، افزایش درآمد و تقویت فرصت های منطقه باشیم.
سامان احمدزاده شهردار منطقه  نیز در این بازدید گزارشی از عملکرد واحدهای مختلف منطقه ارائه کرد.
Print Friendly, PDF & Email