در یک روز برفی

شهردار تبریز پای صحبت شهروندان ساکن در منطقه دو نشست

شهردار تبریز با همراهی شهردار منطقه ۲ و معاونین و مدیران شهری، از محدوده ضلع شمالی اتوبان شهید کسائی واقع در انتهای ائل گلی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این مناطق قرار گرفت.

 ایرج شهین باهر شهردار تبریز با همراهی باقر خوشنواز شهردار منطقه دو، مدیرکل حراست شهرداری، مدیرعامل سازمان آرامستان ها و معاونین و مدیران این منطقه، به منظور رفع مشکلات اهالی محله ائل گلی و ساکنین مجتمع های مسکونی که در مجاورت آرامستان ائل گلی قرار دارند، بازدید و با جمعی از اهالی دیدار کرد.

در این بازدید، برخی از مشکلات اهالی ساکن در انتهای محله ائل گلی، با هدف بهینه سازی و ارائه امکانات عمرانی و خدماتی مربوط به قطعات تفکیکی مسکن و شهرسازی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جریان این بازدید که هیئت امنای آرمستان ائل گلی نیز حضور داشتند، در خصوص ایجاد امکانات رفاهی جدید برای اهالی، تصمیماتی اتخاذ شد.

Print Friendly, PDF & Email