به گزارش شهریار، بابک شریفی در بازدید از راه اندازی مجدد سیستم شستشوی مصالح در محل مجتمع تولیدی گفت: در شرایط فصلی امروز تلاش می کنیم به حد کافی نسبت به دپوی مناسب مصالح جهت آمادگی برای طرح استقبال از بهار اقدام کنیم.

او ادامه داد: بر همین اساس جهت ارتقاء بیشتر کیفیت آسفالت، نسبت به شستشوی مجدد مصالح اقدام می کنیم.

شریفی با اعلام اینکه نهضت آسفالت تعطیل نخواهد شد ادامه داد: بسته به شرایط جوی موجود در خصوص نحوه و ‌شرایط اجرا و با اخذ تمهیدات لازم بخصوص در معابر پرخطر و اصلی نسبت به اصلاح و ترمیم اساسی آسفالت ها اقدام می کنیم.

Print Friendly, PDF & Email