به گزارش شهریار، به منظور رفاه حال شهروندان و برای رفع موانع عبوری آنان، عملیات لکه گیری معابر از سوی حوزه خدمات شهری منطقه طبق برنامه ریزی انجام گرفته در مسیرهای اصلی و فرعی سطح حوزه همچنان ادامه دارد.

در همین راستا شهرداری منطقه ۲ در طول آبان ماه ۹۸ برای لکه گیری مسیرهای اصلی و فرعی و محل های حفاری شده چندین شهرک از جمله زعفرانیه و ائل گلی، پرواز و گلشهر از بیش از ۱۸۵ تن آسفالت استفاده کرده است.

حوزه خدمات شهری منطقه ۲ در همین خصوص نسبت به لکه گیری مسیر باغچه بان و فردوس ائل گلی، بابائی ۱ و ۲ شهرک پرواز، گلهای گلشهر و شبنم زعفرانیه اقدام کرده و برای تسهیل تردد شهروندان همت مضاعفی بکار بسته است.

Print Friendly, PDF & Email