راهپیمایی پرشکوه یوم‌الله ۱۳ آبان امروز با حضور خانواده بزرگ شهرداری تبریز برگزار شد.

  مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398 مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398 مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398 مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398 مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398     مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398 مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398  مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398 مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398 مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398 مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398 مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398 مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398        مراسم راهپیمایی 13 آبان 1398
Print Friendly, PDF & Email