رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به مناسب روز کارشناس  و با هدف ارتباط با مردم و جراید از نمایشگاه مطبوعات تبریز که با حضور رسانه های فراگیر کشوری و استانی اعم از روزنامه ها و پایگاه های تحلیلی خبری در محل نمایشگاه بین المللی این شهر ترتیب یافته بود بازدید کرد.
گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی حاکی است، دکتر علی اکبر بالاگر در جریان این بازدید در غرفه های متعدد از قبیل نصر نیوز، ایسنا، آریا، بیداری آذربایجان، تبریز من، مرکز رسانه ای طوبی و همشهری حضور یافت.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی که علاوه از جنبه های مدیریتی یک چهره فرهنگی و مطبوعاتی نیز بشمار می رود، در غرفه های متعدد و به صورت مصاحبه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد که به طور مطلوب بازتاب داشت.
گفتنی است که در جریان بازدید از محل نمایشگاه مطبوعات تبریز، مهندس یعقوب صبوری رئیس حراست و بهروز ساربان تاج احمدی رئیس روابط عمومی نیز با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی همراه بودند.

منبع. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email