به گزارش شهریار، علی مدبر در جلسه مشترک با مسئولین اداره برق، گاز، آب و مخابرات تبریز اظهار داشت: این اقدام  به منظور ساماندهی و حذف نازیبایی های محدوده بازار تاریخی تبریز انجام می‌شود.

مدبر با اشاره به اهمیت بازار تاریخی تبریز در حوزه تاریخی و گردشگری، بر لزوم همکاری‌های مشترک در راستای حذف آلودگی های بصری و مشکلات بازار تاکید کرد.

او خواستار زیر زمینی کردن تاسیسات شهری در منطقه تاریخی فرهنگی شهر شده و گفت: در همین راستا اجرای تونل تاسیسات در سطح حوزه با همکاری ارگان‌های خدماتی برق، آب، گاز و مخابرات می تواند کارگشا باشد.

در پایان این جلسه مقرر شد به زودی عملیات طراحی تونل تاسیسات بازار و منطقه تاریخی فرهنگی تبریز توسط واحدهای مرتبط انجام یافته و با کار مشترک ارگان‌های مختلف، عملیات ساماندهی محدوده بازار به زودی اجرایی شود.

منبع. شهریار نیوز