واکنش کویت به ابتکار ایران درباره امنیت خلیج فارس

یک مقام ارشد کویتی به ابتکار ایران درباره امنیت خلیج فارس واکنش نشان داد.

  •  «خالد الجار الله» معاون وزیر خارجه کویت به سئوالی درباره واکنش کویت به ابتکار  اخیر حسن روحانی رئیس جمور اسلامی ایران درباره  امنیت خلیج فارس پاسخ داد.

وی در این زمینه گفت کویت این ابتکار را دریافت کرده و ما اکنون در حال بررسی آن هستیم و  هنگامی که در این زمینه تصمیمی گرفتیم، به  اطلاع ایران خواهیم رساند.

تسنیم

Print Friendly, PDF & Email