دکتر حمید بهبهانی وزیر پیشین راه و ترابری پس از شرکت در گروه تخصصی ترافیک در گفتگو با روابط عمومی شورای مرکزی شرکت کرد و درباره مهمترین مسائل مطرح شده در این نشست گفت: خوشبختانه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی با جدیت تمام وارد تجزیه و تحلیل امور ترافیکی شده و اینجانب هم دیدگاههای خود را در مورد مهم‌ترین موارد ترافیکی بیان داشتم.
 من بر اساس مطالعاتم تاریخچه ای  از شرایط ترافیکی را از ابتدا تاکنون بیان کردم و از اینکه هم اکنون این موارد در مرکز توجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار دارد، خوشحالم .
 وی ابراز عقیده کرد: با توجه به تراکم جمعیتی به ویژه در شهر تهران و سایر کلانشهرها و نیز وجود ساختمان های بلندمرتبه، نیازمند ترتیب درستی برای امور ترافیکی شهرها هستیم و در این زمینه بایست از نرم افزارها و سیستم های جدید کمک بگیریم، آنگونه که از این پس دیگر هیچ گونه تشکیلات و یا ساختمان‌هایی بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی مهندسین ترافیک به اجرا در نیاید .
دکتر بهبهانی همچنین تسریع در ابلاغ مبحث الزامات ترافیکی مقررات ملی ساختمان را  خواستار شد .
این استاد برجسته دانشگاه همچنین از ضرورت لحاظ کردن مسائل ترافیکی در طرح های جامع کشوری و شهرسازی سخن گفت و افزود: اصلاح پروژه های حمل و نقل شهری و ترافیکی باید در کشور حرف اول را بزند و به اعضای گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی توصیه می کنم  برای پیشبرد اهداف و طرح های تخصصی حوزه ترافیک پیگیری جدی داشته باشند.
وی در این مصاحبه خواستار ارتباط قوی تر گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی با شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها برای تشریح و توجیه طرح های ترافیکی شد.

منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

Print Friendly, PDF & Email