در دیدار رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با دکتر حسین عالی باف مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان بر لزوم بهره برداری کامل از ظرفیت های موجود و افزایش حجم سرمایه گذاری ها در سطح استان آذربایجان شرقی تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر علی اکبر بالاگردر این دیدار اظهار داشت: شرکت عمران و توسعه آذربایجان شرقی از توانایی های قابل ملاحظه برای انجام فعالیت در حوزه های اقتصادی برخوردار است.
وی تعاملات مستقیم ادارات و سازمان ها با کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی را سازنده دانست و افزود: ارجاع مستقیم کار توسط ادارات و سازمان ها به کانون کارشناسان رسمی دادگستری زمینه ساز کاهش حواشی و افزایش کیفیت خدمات کارشناسی خواهد شد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: وجود بیش از ۱۲۰۰ کارشناس رسمی دادگستری در بیش از ۶۰ رشته تخصصی، در واقع توانمندی استان آذربایجان شرقی را در زمینه حل و فصل مسایل مختلف قضایی نشان می دهد.
دکتر عالی باف مدیر عامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان نیز در این دیدار به امکانات در خور توجه کانون کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کرد و گفت: برای بهبود فعالیت های خود از ظرفیت های مختلف کانون کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می کنیم.
وی ایجاد در آمد و افزایش حجم سرمایه گذاری در سطح استان آذربایجان شرقی را با اهمیت دانست و افزود: فعالیت های اقتصادی شرکت عمران و توسعه آذربایجان در زمینه های مختلف منبع درآمد پایدار برای شهرداری محسوب می شود.
مدیر عامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان تصریح کرد: انجام تلاش برای خدمت رسانی به مردم اهمیت داشته و به واسطه  گسترش ارتباطات مردمی می توان در جهت کاهش مشکلات و بهبود فعالیت ها حرکت کرد.
شایان ذکر است که در این دیدار مهندس رشتبریان معاون مالی و اقتصادی شرکت عمران و توسعه آذربایجان، مهندس صبوری رئیس حراست و بهروز ساربان تاج احمدی رئیس روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند.

منبع. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email