دکتر علی اکبر بالاگر رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با هدف افزایش ارتباطات سازمانی و تبادل نظر در خصوص مسایل مختلف قضایی با دکتر محبوب علیلو دادستان عمومی و انقلاب تبریز دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دادستان عمومی و انقلاب تبریز در این دیدار  اظهار داشت: استفاده از مشاوره کارشناسی باید در سطح جامعه فرهنگ سازی شود.
وی افزود: می بینیم که مردم در غالب موارد مبالغ زیادی را در زمینه های مختلف هزینه می کنند ولی احساس نمی نمایند که با صرف هزینه ای نه چندان قابل توجه جهت کسب اطلاعات، می توان به نتایج بهتر و موفقیت های بیشتر دست یافت.
دکتر علیلو از کارشناس و وکیل به عنوان دو بازوی توانمند قوه قضائیه یاد کرد و گفت: عملکرد کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در زمینه صیانت از حقوق شهروندی و مقابله قاطعانه با تخلفات بهینه و محسوس است.
وی بر ضرورت افزایش سرمایه های اجتماعی جامعه تاکید کرد و افزود: عمل به توصیه های رهبر معظم انقلاب و مقام عالی قضایی و سالم سازی محیط های قضایی و کارشناسی قطعاً که مفید و ارزشمند است و موجب افزایش سرمایه های اجتماعی جامعه خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز استفاده از ظرفیت های کارشناسی را با اهمیت دانست و گفت: بخش عمده ای از مشکلات و گرفتاری های مردم از ناآگاهی و یا بی توجهی آنان نسبت به قوانین و مقررات حقوقی و کیفری ناشی می شود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت های کارشناسی کانون کارشناسان رسمی داد گستری در زمینه های مختلف و آشنا ساختن مردم با مقررات در سطح جامعه و انجام پیشگیری ضروری بوده و از میزان آسیب ها و پرونده های قضایی می کاهد.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز همچنین تصریح کرد: تعرفه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی باید به گونه باشد که مردم به کار کارشناسی قبل از اقدام به فعالیت در زمینه های اقتصادی رغبت پیدا کنند.
دکتر علی اکبر بالاگر رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار اعلام کرد: دستگاه قضایی استان آذربایجان شرقی حسب ضرورت از پتانسیل های کارشناسی کانون ما به طور مطلوب بهره برداری می کند.
وی افزود: هیچ گونه تخلف در سیستم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی پذیرفتنی نیست و هدف ما این است که با ارائه خدمات بهینه، اعتماد مردم به ضرورت انجام کارشناسی در امور مختلف بیشتر شود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: از طریق جذب کارشناس و ایجاد تنوع در ترکیب کارشناسی، کمیت و کیفیت خدمات ما به دستگاه قضایی افزایش یافته و به سطح مورد انتظار خواهد رسید.
شایان ذکر است در این دیدار که در محل مجتمع قضایی شهید قاضی طباطبائی انجام گرفت، مهندس علی اکبر مرسلی عضو هیئت مدیره و خزانه دار، محمد نقی سلیمانی بازرس و برخی از ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند.

منبع.  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email