نمایندگی قوه مجریه در شورای نظارت بر صداوسیما، با انتشار یک ویدیوی ده دقیقه ای پاسخ مفصلی به برنامه های تولید شده در شبکه سه با محوریت دختر آبی ارائه داد.

به گزارش “ورزش سه”، شب گذشته بخش رسانه ای مربوط به نهاد ریاست جمهوری در وبسایت نمایندگی قوه مجریه در شورای نظارت بر صداوسیما در ویدیویی با اجرا و نریشن علی درستکار مجری مشهور سابق تلویزیون که برنامه این شب ها را با محوریت

مسائل مذهبی از وی می‌دیدیم، پاسخ جامعی به اظهارات و اتهامات مطرح شده در دو برنامه ساخته شده در شبکه سه پس از ماجراهای مربوط به دختر آبی منتشر کرده است.

در این ویدیو که با صدای علی درست کار آغاز می‌شود، صداوسیما ابتدا بابت سکوت ۴۸ ساعته و سپس برای یک سو نگری در ساخت برنامه ای که مسئولیت های مربوط به ماجرای دختر آبی را متوجه دولت کرده، مورد انتقاد قرار گرفته است.این ویدیو مسعود

سلطانی فر (وزیر ورزش)، علی ربیعی (سخنگوی دولت) و حسام الدین آشنا (مشاور رسانه ای دولت) گفتگوهای کوتاهی با درستکار دارند و درباره ابعاد این ماجرا با او صحبت می‌کنند.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش به صراحت ادعا می‌کند که اکثر ورزشگاه های فوتبال ایران مثل ورزشگاه آزادی، غدیر، امام رضا، پارس شیراز، یادگار امام تبریز و… زیر ساخت های لازم برای حضور زنان در ورزشگاه را دارند و از همین فردا امکان حضور زنان در

ورزشگاه وجود دارد و هیچ مشکل خاصی در این زمینه نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز با صحه گذاشتن به موضوع زیر ساخت تاکید می‌کند: مانع اصلی ورود زنان به ورزشگاه ها، موضوع زیر ساخت های فکری است.

در این ویدئو موضوع جالب دیگری هم نیز مطرح شده است. در جوابیه منتشر شده از سوی دولت، به سفارش پژوهشی از سوی مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری اشاره می‌شود که در آن نظر فقها درباره موضوع حضور بانوان در ورزشگاه ها به تفصیل

مورد پرسش قرار گرفته است.پژوهش از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده فقه و حقوق) انجام گرفته و نظرات فقها به شکل جمع بندی شده در آن ارائه شده است که به ادعای دولت، شامل نکات ذیل است:

۱) حضور زنان در ورزشگاه مجاز و یک حکم شرعی اجتماعی است.

۲) دولت اسلامی موظف است زمینه حضور بانوان در ورزشگاه را فراهم آورد.

۳) دولت اسلامی باید قوانین و مقرراتی که بر مبنای آن زنان از حضور در ورزشگاه ها منع می‌شوند را ابطال کند.

درستکار با جمع بندی بحث در ادامه می‌گوید: دولت باوجود آنکه زیر ساخت های لازم را برای حضور زنان فراهم کرده است، در یک برنامه تلویزیونی یک سو نگرانه به عنوان متهم اصلی ماجرای دختر آبی قلمداد شده است‌.

این گزارش با صحبت های حسام‌الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رییس جمهور به اتمام می رسد و او نیز ضمن انتقاد از صداوسیما بابت عدم دعوت از دولت برای پاسخگویی انتظار خود از صداوسیما را تعادل و بی طرفی اعلام می‌کند.

منبع : ورزش ۳

Print Friendly, PDF & Email