براساس گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، دکتر ایرج شهین باهر با حضور درمحل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با رئیس و اعضای هیات مدیره ، بازرسان و همچنین شورای انتظامی و مدیران سازمان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد، مهندس علی طوماری رئیس نظام مهندسی استان ضمن خوش آمدگویی و قدردانی از حضور شهردار کلانشهر تبریز در این سازمان، بر هماهنگی بیشتر بین دستگاههای مسئول بویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری جهت رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان، طرحهای تفصیلی و جامع، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز بویژه در حاشیه شهرتاکیدکردند.

در این دیدار مهندس طوماری از راه اندازی کارتابل الکترونیکی مالکین خبردادند و افزودند: درراستای شفاف سازی ، چابک سازی و کاهش تردد مالکین، مراجعین و اعضای سازمان این کارتابل الکترونیکی راه اندازی شده و ذینفعان بصورت آنی می توانند از روند پرونده خود مطلع شوند. در ادامه این دیدار اعضای حاضردر جلسه نقطه نظرات خودرا نسبت به مسائل شهری مطرح نمودند.

در پایان دکتر ایرج شهین باهر ضمن قدردانی از رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان با تاکید بر تعامل بین دو مجموعه از اعضای سازمان جهت همفکری درراستای ارتقای سطح آسایش عمومی شهروندان  و حل دغدغه های شهری دعوت بعمل آوردند.

Print Friendly, PDF & Email