به گزارش شهریار، علی مدبر در این بازدید بر ارزشمند بودن این خانه تاریخی اشاره کرده و افزود: چندین سال قبل با وجود محدودیت مالی منطقه تمام توان خود را برای تملک این خانه تاریخی بکار بسته و توانستیم مانع تخریب خانه کلکته چی شویم.

مدبر اظهار داشت: متاسفانه بدلیل عدم مرمت و نگهداری مناسب، وضعیت کنونی این خانه تاریخی در وضعیت نامناسب بوده و نیازمند مرمت و ساماندهی فوری است تا از تخریب کامل پیشگیری شود.

گفتنی است، شهردار منطقه ۸ تبریز در این دیدار با تاکید بر لزوم تسریع در مرمت خانه کلکته چی، خواستار تجهیز کارگاه جهت آغاز فوری عملیات مرمتی این خانه تاریخی شد.

Print Friendly, PDF & Email